DETAILNÁ MAPA
Spoločnosť CELPO spol. s r.o. sa nachádza pred areálom PPS Group Detva.
CELPO spol. s r.o. Areál PPS 1711, 962 23 Očová, Slovenská republika Telefón: 00421 / 45 5387 617 Fax: 00421 / 45 5387 578 E-mail: celpo@celpo.sk Web: www.celpo.sk Kontakt:QR typ CSV