Marek Fekiač

Slovensko vyváža do Spojených arabských emirátov stále viac našich lokálnych výrobkov

  • Slo­ven­ský export po­tra­vín na trh Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov (SAE) má z dl­ho­do­bého hľa­diska ras­túci trend
  • Podľa ak­tu­álne do­stup­ných šta­tis­tic­kých úda­jov do­sia­hol v roku 2018 za ja­nuár až no­vem­ber 0,7 mi­li­óna eur
  • Naši po­tra­vi­nári tak­tiež v Du­baji pred­sta­vili svoje vý­robky tak­mer 100 000 náv­štev­ní­kom

viac sa dočítate na:

https://www.startitup.sk/slovensko-vyvaza-do-spojenych-arabskych-emiratov-stale-viac-nasich-lokalnych-vyrobkov/?

 

Z Očovej do Dubaja

V dňoch 17.02.2019 – 21.02.2019 sa naša spoločnosť v zastúpení p. Moravíkom a p. Murínom zúčastnila na potravinárskom medzinárodnom veľtrhu GULFOOD DUBAI 2019, kde spolu s ďalšími siedmymi vystavovateľmi zo Slovenska prezentovali naše slovenské produkty.

Viac z atmosféry zo samotného veľtrhu môžete vidieť na nasledujúcom odkaze.

https://www.facebook.com/celpozdravavyziva/posts/2130097973700488?notif_id=1550744323630525&notif_t=page_post_reaction

Prinášame Vám trošku atmosféry z potravinárskeho veľtrhu v Dubaji, kde máme aj my stánok s našimi produktami. Dnes je posledný výstavný deň.

Uverejnil používateľ Celpo – zdravá výživa Streda 20. februára 2019

Tradičná chuť Látok

Uplynulý víkend sme podporili gastronomickú akciu Tradičná chuť Látok, kde ste mohli vidieť, cítiť ba dokonca aj ochutnať tradičné slovenské jedlá.

Vyhodnotenie projektu Ministerstva pôdohospodárstva (MP) na podporu slovenských výrobcov a výrobkov.

Zúčastnili sme sa vyhodnotenia projektu Ministerstva pôdohospodárstva (MP) na podporu slovenských výrobcov a výrobkov v obchodných reťazcoch na Slovensku a čiastočne i v zahraničí. Vďaka Ministerstvu a jeho vyjednávacej podpore percento slovenských výrobkov v reťazcoch na Slovensku pomaly stúpa a v súčasnosti dosahuje 40%, čo je však aj podľa ministerky stále malé číslo.

Vďaka tejto vyjednávacej pomoci aj niektoré naše Celpo výrobky môžete nájsť v sieťach Kaufland, Metro a Terno.

Celpo Bio výrobok ochutnala aj vynikajúca moderátorka Janka Hospodárová.

Slovensko má mnoho výrobcov kvalitných výrobkov… preto podporme slovenské, hoci môžu byť o čosi drahšie… je to cena za vyššiu kvalitu.

Výherkyňa súťaže

A takto šťastne vyzerá výherkyňa súťaže pani Denisa Kukuliaková s vlastným výberom našich produktov. Ešte raz gratulujeme a želáme jej dobrú chuť 🙂