Z Očovej do Dubaja

V dňoch 17.02.2019 – 21.02.2019 sa naša spoločnosť v zastúpení p. Moravíkom a p. Murínom zúčastnila na potravinárskom medzinárodnom veľtrhu GULFOOD DUBAI 2019, kde spolu s ďalšími siedmymi vystavovateľmi zo Slovenska prezentovali naše slovenské produkty.

Viac z atmosféry zo samotného veľtrhu môžete vidieť na nasledujúcom odkaze.

https://www.facebook.com/celpozdravavyziva/posts/2130097973700488?notif_id=1550744323630525&notif_t=page_post_reaction

Prinášame Vám trošku atmosféry z potravinárskeho veľtrhu v Dubaji, kde máme aj my stánok s našimi produktami. Dnes je posledný výstavný deň.

Uverejnil používateľ Celpo – zdravá výživa Streda 20. februára 2019

Vianočná súťaž pozná svojich víťazov.

Tak ako to už býva u nás zvykom, s blížiacimi sa Vianocami chcem tak ako aj po celý rok, ale aj v tomto príjemnom čase obdariť svojich zákazníkov, „lajkerov“, „followerov“, kamarátov, priateľov, proste priaznivcov našich CELPO produktov.

V mesiaci november sme súťažili dokonca o tri balíčky, kde v rámci súťaže bolo treba napísať, čo by ste si želali pod vianočný stromček. Z množstva Vašich odpovedí a príjemných želaní sme vyžrebovali troch víťazov, ktorí nám poslali aj fotodokumentáciu (ak by náhodou niekto mal pochybnosti, že sa u nás nedá nič vyhrať 😀 ).

My im touto cestou gratulujeme, a prajeme im dobrú chuť k chlebíčkom, a želáme im (ale aj Vám ostatným, ktorí ste sa zapojili do súťaže), aby sa Vám všetky Vaše priania splnili do bodky. Zo všetkého je najpodstatnejšie zdravie.

P.S. Aby ste neboli smutní, onedlho budeme súťažiť v tomto roku posledný krát, takže si to nenechajte ujsť. Súťaž bude jednoduchá. Aká? Dozviete sa včas. Stačí len sledovať náš FB profil 🙂

Vianočná súťaž!

Mesiac nám ušiel ako voda a my sme si pre Vás pripravili ďalšiu vianočnú súťaž, kde Vás obdaríme opäť mix balíčkom našich produktov. Tentokrát obdaríme dokonca troch súťažiacich, ktorí sa zapoja do našej súťaže.

Viac informácií o súťaži nájdete na: https://www.facebook.com/celpozdravavyziva/photos/a.339231372787166/2612243202152627/?type=3&notif_id=1574834508492522&notif_t=page_post_reaction

Prajeme Vám veľa šťastia 🙂

Mesiac november bude plný zábavy

Milí naši priaznivci, zákazníci, priatelia. Po dlhých rokovaniach s reklamnou agentúrou sa nám podarila v skutku veľmi zaujímavá dohoda. Určite väčšina z Vás pozná zábavnú reláciu RTVS 5 proti 5, ktorú uvádza Andrej Bičan. V mesiaci november môžete vidieť, že sponzorom programu a produkty do relácii venuje naša spoločnosť Celpo, čo nás nesmierne teší.

Ako to funguje a aký je princíp? V každej súťažnej časti odvysielanej relácie v mesiaci november, sme venovali balíček našich produktov vo forme ceny útechy pre rodinu, ktorá neuspeje a musí následne opustiť súťaž. T.z., že celý mesiac november rozdávame balíčky pre neúspešné rodiny.

Dostávame veľa pozitívnych ohlasov na túto našu spoluprácu a taktiež dostávame aj spätnú väzbu od rodín, ktoré získali našu cenu útechy, že ich cena útechy veľmi príjemne prekvapila a potešila.

Nás to teší o to viac, že práve naše produkty sa stali sponzorom najsledovanejšieho zábavného programu RTVS. Takže ak sa chcete aj vy zabaviť, stačí si zapnúť TV každý pracovný deň o 18:20. Pred reláciou ale aj po nej je krátky reklamný spot, ktorý poukazuje na to, že naša spoločnosť Celpo je sponzorom programu 5 proti 5.

Všetkým Vám prajeme príjemnú zábavu a tým, ktorí získali naše balíčky želáme dobrú chuť. 🙂

Slovensko vyváža do Spojených arabských emirátov stále viac našich lokálnych výrobkov

  • Slo­ven­ský export po­tra­vín na trh Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov (SAE) má z dl­ho­do­bého hľa­diska ras­túci trend
  • Podľa ak­tu­álne do­stup­ných šta­tis­tic­kých úda­jov do­sia­hol v roku 2018 za ja­nuár až no­vem­ber 0,7 mi­li­óna eur
  • Naši po­tra­vi­nári tak­tiež v Du­baji pred­sta­vili svoje vý­robky tak­mer 100 000 náv­štev­ní­kom

viac sa dočítate na:

https://www.startitup.sk/slovensko-vyvaza-do-spojenych-arabskych-emiratov-stale-viac-nasich-lokalnych-vyrobkov/?